Započela provedba programa socijalnog uključivanja beskućnika „Novi put“

Novi put dvogodišnji je projekt Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke koji podrazumijeva niz aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku beskućnika s ciljem njihovog što kvalitetnijeg uključivanja u život zajednice i promijene njihovog socijalnog statusa.

„Iako već dugi niz godinama brigu o beskućnicima vodi više institucija, smatrali smo da treba voditi računa o daljnjim ulaganjima u zbrinjavanje onih kojima je pomoć najpotrebnija,“ kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Podsjetio je kako je Grad Rijeka inicirao otvaranje prihvatilišta Udruge „Oaza“, a već niz godina djeluje i prihvatilište Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje“, koji godišnje zbrinjavaju oko 100 različitih korisnika. Također, brigu o beskućnicima vodi i udruga Depaul Hrvatska.

Grad Rijeka Grad Rijeka sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama i sportskim udrugama do kraja 2019. godine povukao oko 250 milijuna eura, čime je u hrvatskom vrhu po osiguranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova. S projektom „Novi put“ te projektima uređenja sortirnice u Mihačevoj dragi i Centar kompetencija za pametne gradove, ta su bespovratna sredstva narasla za dodatnih 18 milijuna eura.

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Karlo Balenović izrazio je zadovoljstvo što je na natječaju Europskog socijalnog fonda, među više od tisuću prijavitelja, upravo riječki projekt prepoznat kao kvalitetan.

Dejan Travica, Karla Mušković, Vojko Obersnel, maja Pudić, Karlo Balenović i Pjer Orlić

Beskućništvo po svojoj težini i složenosti spada u sam vrh socijalnih problema. Kako je prilikom predstavljanja kazala voditeljica projekta Maja Pudić, inače voditeljica Službe za socijalnu skrb unutar Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, iako beskućnike često zamišljamo kao osobe koje spavaju na klupama, ovaj projekt je usmjeren na beskućništvo u širem smislu, odnosno na ljude koji žive u nesigurnim ili neadekvatnim uvjetima.

Stoga je ovaj projekt usmjeren na korisnike nužnog smještaja Grada Rijeke. Radi se o privremenom stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih građana na tri lokacije. Socijalno ugroženim građanima, u prvom redu korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, na raspolaganju je 180 stambenih jedinica kapaciteta oko 400 osoba.

Procjena je da će kroz program aktivnost daljnjeg praćenja (FollowUp program) proći 80 beskućnika, pripadnika prve ciljne skupine projekta koji su izrazili interes za sudjelovanje u provedbi te koji će iz projekta izaći osnaženi, a sve kako bi promijenili svoj socijalni status u društvu.

Projekt namijenjen osnaživanju beskućnika i stručnjaka, ali i destigmatizaciji beskućništva

Kako su istaknule pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković te voditeljica projekta Pudić, projekt se sastoji od nekoliko segmenata: osnaživanja korisnika beskućnika, podrške stručnjacima koji rade s korisnicima, otvaranja Centra za podršku beskućnicima te destigmatizaciji beskućništva u javnosti.

Iako postoji organizirana skrb za beskućnike, i dalje se mora značajno ulagati u njihovu integraciju u društvo. Stoga je osnovna aktivnost projekta Novi put je pružanje psihosocijalne podrške, provođenje edukacijskih radionica te pomoć u školskim obvezama za djecu iz nužnog smještaja putem tročlanog mobilnog stručnog tima kojeg čine stručni djelatnici iz dva riječka prihvatilišta za beskućnike te djelatnik Centra za socijalnu skrb Rijeka.

U sklopu projekta bit će rekonstruiran i opremljen prostor na lokaciji nužnog smještaja Grada Rijeke te formiran Centar za podršku beskućnicima, što će korisnicima na riječkom području omogućiti lakši pristup socijalnim uslugama te omogućiti da se lakše snađu na tržištu rada i propisima, kao i među svojim pravima i obvezama. Prostor će se opremiti računalima i drugom opremom koja je potrebna za provođenje radionica i predavanja.

Važan dio novog programa je i realizacija kazališne predstave, koju će uz pomoć profesionalca, osmišljavati  i provesti sami korisnici.

Projekt također, predviđa osnaživanje i jačanje kapaciteta stručnjaka kroz dodatnu edukaciju, razne tečajeve i kontinuiranu superviziju tijekom trajanja provedbe. Kroz projekt će stručnjaci unaprijediti svoje kompetencije te će im se omogućiti osnaživanje njihove uloge, s ciljem razvoja usluga.
„Stručne osobe koji u prihvatilištima i u Centru za socijalnu skrb ostvarit će veliku korist kroz supervizije, jer radeći svakodnevno poslove s osobama koje su imale traumatični život sagorijevaju na poslu. Na taj način će se poboljšati efikasnost rada, čime će se unaprijediti i psihosociijalna podrška korisnicima,“ naglasio je ravnatelj Balenović.

Istovremeno će se povećati svjesnost i senzibiliziranost društva za problem beskućništva.

Nužni smještaj u Mihačevoj dragi

NUŽNI SMJEŠTAJ U MIHAČEVOJ DRAGI

Čvršće povezivanje javnog i civilnog sektora

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke nositelj je i prijavitelj projekta Novi put na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I. Ukupna sredstva za projekt vrijedan  1.483.984,74 kune, u potpunosti su osigurana iz EU Fonda.

Ugovor o dodjeli sredstava potpisan je 9. travnja 2020. godine, a trajanje projekta je 24 mjeseca.

Partneri na projektu su dva prihvatilišta za beskućnike koji djeluju na području Rijeke odnosno, prihvatilište Udruge „Oaza“ i prihvatilište Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje te Centar za socijalnu skrb Rijeka. Partnerstvo je složeno na način da se partneri međusobno nadopunjuju, svaki partner čini neophodan dio tima te posjeduju tehničke, upravljačke i financijske kapacitete za provedbu projekta, a stručni mobilni tim će rad s korisnicima provoditi u prihvatilištu Udruge „Oaza“ i prihvatilištu Franjevačkog svjetovnog reda Trsat „Ruže sv. Franje te Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Dejan Travica iz prihvatilišta „Oaza“ i Pjer Orlić iz prihvatilišta „Ruže sv. Franje“ istaknuli su kako će jedna od trajnih vrijednosti ovog projekta biti kvalitetnija suradnja javnog i civilnog sektora na problemu beskućništva.
„Jedna od posebnih vrijednosti projekta je što ćemo postojeću suradnju dignuti na viši nivo. Nadam se da će iz te zajedničke sinergije proizići nešto dobro, pogotovo jer beskućnike ljudi doživljavaju kao nevidljive ljude. Nadam se da ćemo pomoći tim ljudima da više ne budu toliko nevidljivi“, kazao je Orlić.

Grad Rijeka odranije prepoznao problem beskućništva

Prijavitelj i partneri već surađuju na skrbi za beskućnike kada je riječ o socijalnim uslugama u užem smislu. Centar za socijalnu skrb upućuje beskućnike u prihvatilišta te se izrađuju individualni planovi promjene. Grad Rijeka sufinancira rad prihvatilišta i pružanje usluga prehrane te pruža korisnicima i uslugu nužnog smještaja uz sufinanciranje troškova stanovanja.

Izvor: Rijeka.hr

2020-08-12T07:17:09+00:002020/05/20|
Go to Top