Danas je naša Dajana Lukač sudjelovala na webinarima Rehabilitacijskog centra za stres i traumu. Webinari
“Aktiviranje međugeneracijske solidarnosti kao resursa u pružanju socijalnih usluga“ i  „Interkulturalni dijalog – razmjena iskustava“. Usvojena znanja i iskustva iskoristiti će u provedbi naših aktualnih projekata koje provodimo s korisnicimau Prihvatilištu za beskućnike i Nužnom smještaju Grada Rijeke.