Green Post-Corona Talks projekt je Zelene europske fondacije (Green European Foundation), u sklopu kojeg se organiziraju online rasprave na kojima se, zajedno sa stručnjacima, pokreće dijalog o utjecaju i posljedicama pandemije koronavirusa na razvoj pravednijeg, boljeg i zelenijeg društva.
Forum za održivi razvoj Zeleni prozor uz zanimljive i prepoznate govornike, organizira nekoliko online regionalnih događaja na temu mladih i rada s mladima, ranjivih skupina, klimatskih promjena i vanjske politike.
Treći Green Post-Corona Talk u kojem je jedan od govornika bio predsjednik Udruge Oaza Dejan Travica bavio se ranjivim skupinama, izazovima i problemima s kojima se suočavaju, kao i načinima na koje im možemo pomoći. Naš Dejan govorio je o utjecaju pandemije na korisnike Oazinih usluga i funkcioniranju prihvatilišta pod epidemiološkim mjerama.
Online događaj održao se 2.9.2020. od 18 do 19:30 sati preko Zoom platforme.