Prisustvovali smo na radionici  o razvoju cjelovitog prijedloga projekta i proračuna projekta za Poziv za prijavu srednjih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj koja se održala u petak, 25. veljače, od 09:00 do 13:00 sati, na Cloud platformi Zoom. Radionica se sastojala od dva dijela teorijskog i praktičnog dijela u kojem smo dobili relevantne informacije vezane uz sam poziv ali i praktično vježbali raspisivanje projektne ideje i popunjavanja prijavnog obrasca natječaja na koji se apliciramo.