U petak, 24. rujna sudjelovali smo na Okruglom stolu o zapošljavanju osoba sa psihosocijalnim teškoćama u organizaciji Udruge Vida s kojim je završio i njihov trogodišnji europski projekt “Timun” – Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika. Cilj okruglog stola je bio raspravljati o perspektivama zapošljavanja osoba sa psihosocijalnim teškoćama, o poticajnim mjerama zapošljavanja, nedostacima postojećih mjera i njihove implementacije, uz razmjenu iskustava među ključnim dionicima i diskusijom sa stručnom javnosti.