Na poziv udruge Terra i grada Rijeke danas smo sudjelovali na virtualnoj konferenciji “Izazovi pružanja zdravstveno-socijalnih usluga ranjivim skupinama našeg društva”.
Konferencija je organizirana u sklopu projekta “MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina” kojeg provodi Grad Rijeka u partnerstvu s udrugom Terra u razdoblju od 15.2.2021.-15.2.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Djelatnici udruge Oaza su aktivno sudjelovali u raspravi na konferenciji i direktno u panel diskusiji.

Cilj konferencije bio je sa stručnog aspekta saznati stanje i izazove u gradu Rijeci i okolici u području pružanja zdravstveno-socijalnih usluga osobama u riziku od socijalne isključenosti, s glavnim osvrtom na djecu i mlade (prvi dio konferencije) i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (drugi dio konferencije).
Konferenciju su obilježila vrlo zanimljiva izlaganja pozvanih predavača kao i aktivna participacija sudionika; iznesena su važna opažanja o svemu što je efikasno u dosadašnjem radu brojnih organizacija te što je od pomoći našim korisnicima, kao i opažanja o svemu onome što nedostaje, što bi moglo biti bolje i uspješnije.
Jedan od glavnih zaključaka je kako ovakvih susreta treba biti više, kako bismo bili dobro informirani o uslugama koje su na raspolaganju korisnicima, kako bismo dijelili iskustva te bili od pomoći jedni drugima za sveobuhvatni odgovor na potrebe naših korisnika.