U petak, 10. prosinca smo sudjelovali na internacionalnoj konferenciji o podizanju kvalitete i profesionalizaciji rada s mladima u Brežicama, Sloveniji.  Institut za društvena istraživanja, Sveučilište u rijeci i Sveučilište u Ljubljani, u sklopu Erasmus + projekta organizirali su konferenciju kao završno događanje strateške suradnje ”Supporting Evidence-based Education of Youth Workers” na kojoj su se predstavili rezultati provedenog istraživanja otvorivši raspravu o kvaliteti i budućnosti rada s mladima i planovima za mogućim smjerovima u kojima se treba kretati te unaprijediti sektor. Neizmjerno smo sretni što smo imali priliku sudjelovati u toliko poticajnoj i entuzijastičnoj atmosferi gdje smo se umrežavali s brojnim akterima sektora koji se bavi mladim ljudima i njihovom boljitku te stvorili izrazito vrijedne i kvalitetne konekcije.