15. ožujka 2023. prisustvovali smo Promociji Europskog socijalnog fonda plus, Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., a koje je održano u gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Programe ESF+ predstavili su predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Vicko Mardešić, ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU i Ivan Vidiš, državni tajnik. Upoznali smo se i sa nekim od projekata koji su uspješno provođeni u Rijeci u sklopu prethodnog ciklusa Europskog socijalnog fonda. ESF predstavlja najvažniji i najveći fond iz EU koji je na raspolaganju za projekte i programe iz područja socijalne politike i socijalnih usluga, a dostupan je i za organizacije civilnog društva. Na kraju je održana i vrlo zanimljiva panel diskusija sa predstavljanjem novih mogućnosti ulaganja iz ESF+. Panelisti su odgovarali na brojne uite iz publike vezane uz dinamiku programiranja i objave natječaja, te probleme sa kojima su se susretale organizacije u korištenju prethodnog ciklusa ESF-a, administriranju projekata, kašnjenjima, nejasnoćana u uputama, te zahtjevima da se procedura pojednostavi kako bi se odobreni projekti mogli jednostavnije i učinkovitije provoditi na korist krajnjih korisnika, umjesto da se velika količina energije i vremena troši na administraciju.