Prihvatilište za beskućnike

Prihvatilište za beskućnike otvoreno je u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 12 u travnju 2013. godine. Namijenjeno je korisnicima prvenstveno sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije. Raspolaže kapacitetom od 14 kreveta te korisnicima pruža privremeni smještaj od 6 mjeseci do godine dana, a u tom periodu bi korisnici trebali uz našu pomoć pronaći trajni ili neki drugi privremeni smještaj. Korisnici imaju mogućnost boravka u prostorijama Prihvatilišta 24 sata na dan, radnim danom jedan topli obrok dnevno, a neradnim danom suhi obrok iz pučke kuhinje Crvenog križa Rijeka, mogućnost pripremanja malih obroka doručka i večere, mogućnost održavanja osobne higijene, pranje i sušenje rublja, sudjelovanje u prikupljanju donacija hrane za doručak i večeru te učenje o zajedničkom suživotu. Ono je jedan oblik ponovnog uključivanja osobe u određeno društvo te prvi korak u socijalizaciji korisnika.

Svi korisnici će za vrijeme smještaja kod nas izraditi osobne dokumente i dobiti sve potrebne informacije za ostvarivanje socijalnih prava u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka i Gradom Rijeka iz socijalnog programa Grada, kao i mogućnosti zapošljavanja, prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. Korisnicima se osigurava novčana podrška u izradi dokumenata ali i obrazovanju i procesu zapošljavanja (primjerice prijevoza do mjesta rada).

Korisnici imaju obavezu brinuti o prostoru Prihvatilišta te sudjelovati u čišćenju i održavanju prostorija i inventara Prihvatilišta. Korisnici sudjeluju u kreiranju slobodnog vremena, daju prijedloge za radno okupacijske aktivnosti i aktivno sudjeluju u njima. Obaveza je korisnika i pridržavanje Pravilnika o kućnom redu Prihvatilišta. Isti mogu davati i prijedloge za poboljšanje rada ili uvjeta boravka u Prihvatilištu.

Prema dosadašnjoj dinamici izmjene korisnika Prihvatilišta i s obzirom na kapacitet od 14 kreveta, godišnje zbrinjavamo oko 25 do 30 različitih korisnika.

Cilj Prihvatilišta je da ponudi adekvatan smještaj i sigurnost za ljude koji u tom trenutku istu nisu u mogućnosti sami ostvariti te pružiti im sadržaje koji će im pomoći u lakšoj integraciji u društvo i osamostaljivanju.

Stambena zajednica za žene beskućnice

Stambena zajednica za žene beskućnice (u daljnjem tekstu: Stambena zajednica) osnovana je 2015. godine u Rijeci, na adresi Frana Kurelca 4. Namijenjena je korisnicama prvenstveno sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije. Raspolaže kapacitetom od 6 kreveta te korisnicama pruža privremeni smještaj, za vrijeme trajanja kojega bi korisnice trebale trajno riješiti svoje stambeno pitanje.

Korisnice imaju osim stanovanja osiguran, radnim danom i blagdanom jedan topli obrok dnevno, mogućnost pripremanja obroka, mogućnost održavanja osobne higijene, pranje i sušenje rublja, učenje o zajedničkom suživotu te psihosocijalnu podršku. Stambena zajednica je oblik ponovnog uključivanja osobe u određeno društvo te prvi korak u socijalizaciji korisnica.

Svakoj korisnici se za vrijeme smještaja kod nas izrađuje osobni dokument, ukoliko ga ne posjeduje i pružaju se sve potrebne informacije za ostvarivanje socijalnih prava u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka te Gradom Rijeka vezano za prava iz socijalnog programa Grada, kao i mogućnosti zapošljavanja, prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. Korisnicama se osigurava novčana podrška u izradi dokumenata ali i obrazovanju i procesu zapošljavanja (primjerice prijevoza do mjesta rada).

Korisnice imaju obavezu brinuti o prostoru Stambene zajednice te sudjelovati u čišćenju i održavanju prostorija i inventara. Obaveza je korisnica i pridržavanje Pravilnika o kućnom redu Stambene zajednice.

Prema dosadašnjoj dinamici izmjene korisnica Stambene zajednice i s obzirom na kapacitet od 6 kreveta, godišnje zbrinjavamo od 8 do 10 različitih korisnica.

Cilj Stambene zajednice je da ponudi adekvatan smještaj i sigurnost za žene beskućnice koje u tom trenutku istu nisu u mogućnosti same ostvariti te pružiti im sadržaje koji će im pomoći u lakšoj integraciji u društvo i osamostaljivanju.

”Obrazovanje i integriranje”

Program ”Obrazovanje i integriranje” je dopunski, izvanškolski, odgojno-obrazovni program namijenjen za romsku (pretežno Aškalije) i neromsku djecu iz nužnog smještaja Grada Rijeke, koji se provodi u OŠ Škurinje od 2011. godine. Započeo je kao volonterski projekt, na osnovi inicijative Grada Rijeke, u okviru dogovora i suradnje između Poglavarstva Grada Rijeke, Udruge „Oaza“ i OŠ Škurinje. Motiviran je bio (i ostao) teškoćama i problemima s kojima se u školi suočavaju prije svega romska djeca iz nužnoga gradskog smještaja u gradskoj četvrti Škurinje.

U programu su uključena djeca od 1. do 8. razreda, trenutno njih 25, a njihov broj varira s obzirom na broj djece upisane u aktualnoj školskoj godini. Program se provodi u prostoriji OŠ Škurinje svakim radnim danom u 2 grupe, ovisno o dobi djece. Svako dijete pohađa 6 sati dodatne nastave tjedno plus redovite kulturne priredbe (najmanje jednom mjesečno).

Ciljevi programa su olakšati i poboljšati uključivanje djece u obrazovni proces kroz pomoć u svladavanju gradiva i razvoju osnovnih vještina, kognitivnih sposobnosti i socijalnih navika; jačati njihovo samopouzdanje i svijest o vlastitoj vrijednosti; širiti njihove kulturne, umjetničke i društvene horizonte (posjeti kinu, kazalištu, muzejima, kreativnim radionicama itd.); spriječavati rano napuštanje školovanja i poremećaje u ponašanju; te, svime time, jačati osnove za ostvarivanje njihovih osobnih potencijala, bolje socijalno integriranje i buduću socijalnu mobilnost.

Dosadašnje iskustvo u radu na projektu pokazuje rezultate u boljem akademskom napretku, podizanju razine interesa djece za obrazovanje i kvalitetne izvan-školske programe, te bolju socijalizaciju i integriranje u širu sredinu.

Ostali projekti

  • ”Susjedi bez adrese” – rad na terenu sa beskućnicima i osobama koji žive u neadekvatnim uvjetima