Prihvatilište za beskućnike

Projekt Prihvatilišta za beskućnike usmjeren je na potporu beskućnicima i socijalno ugroženim osobama u vidu pružanja privremenog smještaja, zadovoljenja osnovnih životnih potreba, ostvarivanja zdravstvenih, socijalnih i drugih prava te individualizirane psihosocijalne podrške s ciljem osnaživanja, reintegracije te povećanja socijalne uključenosti korisnika. Prihvatilište ima kapacitet od 14 kreveta, smještenih u tri sobe. Ukupne je površine 218 m2, te osim već navedene tri sobe sadrži i kuhinju, kupatilo sa dvije tuš kabine, dva toaleta, prostoriju za pranje i sušenje rublja, dnevni boravak, skladište i manji ured. U prihvatilište se primaju punoljetni muškarci sa područja Rijeke i okolice, temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Nositelj: Udruga Oaza

Partneri: /

Financijska podrška: Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija

Trajanje: Travanj 2013. – danas

Socijalna integracije beskućnica/ka kroz podršku i organizirano stanovanje

Projekt ”Socijalna integracije beskućnica/ka kroz podršku i organizirano stanovanje” usmjeren je na podršku beskućnicima kroz privremeni smještaj za žene beskućnice organiziran u obliku stambene zajednice i podršku beskućnicama i beskućnicima koja osigurava stručno praćenje i društvenu integraciju. Nadalje, omogućava ostvarivanje zdravstvenih, socijalnih i drugih prava te individualizirane psihosocijalne podrške s ciljem osnaživanja, reintegracije te povećanja socijalne uključenosti korisnika. Stambena zajednica ima kapacitet od 5 kreveta, a korisnice se na smještaj primaju temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad te uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Rijeke i okolice.

Nositelj: Udruga Oaza

Partneri: /

Financijska podrška: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje: svibanj 2015. – svibanj 2026.

SamSamA – nisam!

”SamSama – nisam!” je program psihosocijalne podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke, kroz individualno i grupno savjetovanje te radionice osnaživanja, kreativne i edukativne radionice, uz nastojanje senzibilizacije javnosti za složenost problematike socijalno ugroženih osoba. Program se provodi u Centru za podršku beskućnicima, koji je smješten u samom nužnom smještaju, te pruža sigurno mjesto gdje se korisnike vidi i čuje.

Nositelj: Udruga Oaza

Partneri: Grad Rijeka

Financijska podrška: Ministarstvo zdravstva

Trajanje: prosinac 2021. – prosinac 2025.

Snažni(ji) zajedno – mentorstvom do okruženja bez nasilja

Projekt ”Snažni(ji) zajedno – mentorstvom do okruženja bez nasilja” ima za cilj osnažiti srednjoškolce educirajući ih da postanu vršnjački mentori koji mogu voditi preventivne radionice o vršnjačkom nasilju unutar svojih školskih zajednica. Ovi vršnjački mentori nisu samo obučeni za podizanje svijesti o vršnjačkom nasilju, već su i opremljeni za pružanje podrške i smjernica srednjoškolcima koji su i sami doživjeli vršnjačko nasilje. Kroz ovu inicijativu stvaramo mrežu podrške koja potiče sigurnije i inkluzivnije srednjoškolsko okruženje, a istovremeno osnažuje učenike da se učinkovito bore protiv vršnjačkog nasilja.

Nositelj: Udruga Oaza

Partneri: Udruga Terra i Prirodoslovno grafička škola u Rijeci

Financijska podrška: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trajanje: siječanj 2024. – prosinac 2024.

 

#pROMjena – program podrške, informiranja, osnaživanja i socijalnog uključivanja pripadnika romske zajednice

 

Program ”#pROMjena – program podrške, informiranja, osnaživanja i socijalnog uključivanja pripadnika romske zajednice” usmjeren je na pružanje podrške, informiranje, osnaživanje i socijalno uključivanje punoljetnih i maloljetnih pripadnika romske zajednice kroz psihosocijalnu podršku i savjetovanje, individualni i grupni rad, razne radionice, savjetodavne pravne usluge, socijalno mentorstvo te upućivanje djece i mladih u izvannastavne aktivnosti u lokalnoj zajednici, uz razvijene volonterske pozicije i senzibilizaciju javnosti.

Nositelj: Udruga Oaza

Partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka i Grad Rijeka

Financijska podrška: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje: ožujak 2024. – veljača 2026.