U okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”, 11. srpnja 2019. godine u Zagrebu potpisan je ugovor za provedbu novog EU projekta Stambena zajednica za bivše zatvorenike Terra, kojeg provodi Udruga Terra u partnerstvu s Udrugom Oaza i Gradom Rijeka. Svrha projekta je bivšim zatvorenicima ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji. Projekt osigurava prijelaznu fazu između života u zatvoru i samostalnog života bivših zatvorenika. Ukupna vrijednost projekta je 1.199.938,19 kn. Projekt će se provoditi u periodu od 2 godine od 11.7.2019. do 10.7.2021. godine.