Djelatnici udruge u višednevnoj su posjeti organizacijama koje se bave beskućništvom u Pragu. Posjetili su organizaciju Caritas koja u Pragu pruža smještaj za beskućnike i socijalno ugrožene osobe, pomoć za starije i obitelji u riziku od siromaštva. U sklopu svojeg djelovanja obavljaju uslugu smještaja za beskućnike i beskućnice u prihvatilištu, te prenoćištu kao i dnevni centar za beskućnike i beskućnice. Naši domaćini u Caritasu upoznali su nas s projektima koje provode, funkcioniranju i načinu rada prihvatilišta i prenoćišta te su nas proveli kroz njihove prostore.