Prihvatilište za beskućnike

Prihvatilište za beskućnike otvoreno je u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 12 u travnju 2013. godine. Namijenjeno je korisnicima prvenstveno sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije. Raspolaže kapacitetom od 14 kreveta te korisnicima pruža privremeni smještaj od 6 mjeseci do godine dana, a u tom periodu bi korisnici trebali uz našu pomoć pronaći trajni ili neki drugi privremeni smještaj. Korisnici imaju mogućnost boravka u prostorijama Prihvatilišta 24 sata na dan, radnim danom jedan topli obrok dnevno, a neradnim danom suhi obrok iz pučke kuhinje Crvenog križa Rijeka, mogućnost pripremanja malih obroka doručka i večere, mogućnost održavanja osobne higijene, pranje i sušenje rublja, sudjelovanje u prikupljanju donacija hrane za doručak i večeru te učenje o zajedničkom suživotu. Ono je jedan oblik ponovnog uključivanja osobe u određeno društvo te prvi korak u socijalizaciji korisnika.

Svi korisnici će za vrijeme smještaja kod nas izraditi osobne dokumente i dobiti sve potrebne informacije za ostvarivanje socijalnih prava u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka i Gradom Rijeka iz socijalnog programa Grada, kao i mogućnosti zapošljavanja, prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. Korisnicima se osigurava novčana podrška u izradi dokumenata ali i obrazovanju i procesu zapošljavanja (primjerice prijevoza do mjesta rada).

Korisnici imaju obavezu brinuti o prostoru Prihvatilišta te sudjelovati u čišćenju i održavanju prostorija i inventara Prihvatilišta. Korisnici sudjeluju u kreiranju slobodnog vremena, daju prijedloge za radno okupacijske aktivnosti i aktivno sudjeluju u njima. Obaveza je korisnika i pridržavanje Pravilnika o kućnom redu Prihvatilišta. Isti mogu davati i prijedloge za poboljšanje rada ili uvjeta boravka u Prihvatilištu.

Prema dosadašnjoj dinamici izmjene korisnika Prihvatilišta i s obzirom na kapacitet od 14 kreveta, godišnje zbrinjavamo oko 25 do 30 različitih korisnika.

Cilj Prihvatilišta je da ponudi adekvatan smještaj i sigurnost za ljude koji u tom trenutku istu nisu u mogućnosti sami ostvariti te pružiti im sadržaje koji će im pomoći u lakšoj integraciji u društvo i osamostaljivanju.

Stambena zajednica za žene beskućnice

Stambena zajednica za žene beskućnice osnovana je 2015. godine kao odgovor na problem iznimno malog kapaciteta smještaja za žene beskućnice i istovremeno povećanu potrebu za istim. Stambena zajednica za žene beskućnice poboljšala je kvalitetu usluga koje su na raspolaganju socijalno najugroženijim osobama u Rijeci i županiji. Do tada je u Rijeci nedostajao ovakav tip smještaja, jer su postojeća prihvatilišta za beskućnike smještala isključivo muškarce, a za žene  je smještaj organiziran za žene žrtve nasilja.

Raspolaže kapacitetom od 6 kreveta te korisnicama pruža privremeni smještaj, za vrijeme trajanja kojega bi korisnice trebale trajno riješiti svoje stambeno pitanje.

Za vrijeme smještaja u Oazinoj stambenoj zajednici, sve korisnice imaju mogućnost izraditi osobne dokumente i dobiti sve potrebne informacije o ostvarivanju socijalnih prava u suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb i te prava koje mogu ostvariti iz Socijalnog programa Grada Rijeke, kao i mogućnosti zapošljavanja, prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. Korisnicima se osigurava novčana podrška u izradi dokumenata ali i obrazovanju i procesu zapošljavanja (primjerice prijevoza do mjesta rada).

Korisnice imaju obavezu poštivati Kućni red i Pravilnik rada Stambene zajednice, brinuti o čistoći i održavanju prostora i inventara stambene zajednice. Uključuju se u kontinuiranu individualiziranu psihosocijalnu podršku i aktivnosti socijalnog mentorstva.

Kako donirati?

Hvala što brinete o nama!

Uplate novčanih donacija možete izvršiti na naš žiro račun, a za ostale vrste pomoći (hrana, odjeća, higijenske potrepštine i drugo) javite nam se na bilo koji od naših kontakata.

  • IBAN: HR5124840081105650730
  • Primatelj: Udruga Oaza, Krešimirova 12, Rijeka
  • Poziv na broj primatelja: OIB uplatitelja
  • Opis plaćanja: “Donacija od: naziv/ime i prezime, adresa”
  • Banka: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., MAGAZINSKA CESTA 69, 10000 ZAGREB
  • SWIFT: RZBHHR2XXXX

Ukoliko želite ostati anonimni u model poziva na broj stavite 99, a u opis plaćanja donacija.

Donacija kao porezna olakšica

Osobni podaci u pozivu na broj i opisu plaćanja su nam potrebni ako želite koristiti porezne olakšice koje ostvarujete doniranjem. Po završetku godine poslati ćemo vam na navedenu adresu potvrdu o uplaćenim donacijama.

Darovanja su porezno priznati rashod ako su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Fizičke osobe mogu uvećati osobni odbitak za dana darovanja do visine 2% primitka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen dohodak.

Pravne osobe donaciju priznaju kao porezno priznati trošak do iznosa koji je manji od 2% ukupnih prihoda prethodne godine.