Udruga Oaza je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 2010. godine od strane Udruge Terra i njenih djelatnika te nekolicine zainteresiranih pojedinaca u pokušaju ispravljanja socijalne isključenosti koja je postajala sve jača među korisnicima koje smo upoznali kroz programe Udruge Terra i općenito porasta siromaštva i broja beskućnika. Oaza je osnovana s ciljem potpore beskućnicima i socijalno ugroženim osobama, smanjenja socijalne isključenosti pogođenih skupina i njihove reintegracije u društvo te senzibiliziranja javnosti za problematiku siromaštva i socijalne isključenosti. Svojim aktivnostima Udruga je usmjerena provedbi lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih strategija suzbijanja siromaštva, beskućništva i socijalne isključenosti, uz nastojanje da se programima doprinese i mentalnom zdravlju ranjivih skupina.

NAŠA MISIJA

Naša misija je povećanje mogućnosti  izbora za one koje društvo stavlja u poziciju da izbora nemaju, istodobno radeći na promjeni društvenih shvaćanja prema povećanju solidarnosti, jednakosti i prihvaćanju različitosti.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je društvo kojem nisu potrebne usluge Udruge jer u njemu svaka osoba ima sigurnu egzistenciju i mogućnosti izbora.

VRIJEDNOSTI KOJE KROZ SVOJ RAD NJEGUJEMO I PROMOVIRAMO:

 • poštovanje
 • dostojanstvo
 • humanost
 • uvažavanje
 • empatija
 • povjerenje
 • kreativnost
 • tolerancija
 • različitost
 • (s)trpljenje
 • nada
 • solidarnost
 • altruizam
 • fleksibilnost
 • prihvaćanje
 • ravnopravnost
 • sloboda
 • sigurnost
 • znanje
 • iskustvo

Stručni tim Udruge Oaza čine:

 • Dejan Travica – dipl. sanit. ing., izvršni direktor i voditelj programa
 • Hrvoje Silić – prof. likovne umjetnosti, programski suradnik
 • Jasenka Duvnjak – dr. med., psihoterapeut pod supervizijom, programska suradnica
 • Tea Čorak – dipl. psihologinja, prof., programska suradnica
 • Lana Glad – dipl. oec. voditeljica općih i financijskih poslova
 • Dajana Fak – mag. iur.., voditeljica pravnih poslova i programska suradnica
 • Dejan Dragoslavić – strojarski tehničar, programski suradnik
 • Josip Kler – programski suradnik