O nama

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza (u daljnjem tekstu: Udruga Oaza) osnovana je u listopadu 2010. godine, sa svrhom pružanja potpore socijalno ugroženim osobama i smanjenju pojave socijalne isključenosti u gradu Rijeci. Osnovana je na inicijativu djelatnika Udruge Terra i drugih zainteresiranih pojedinaca u pokušaju ispravljanja socijalne isključenosti koja je postajala sve jača među korisnicima koje smo upoznali kroz programe Udruge Terra i općenito porasta siromaštva i beskućnika.

Svoje djelovanje započeli smo programom koji je za cilj imao pripremu romske djece iz nužnog smještaja Grada Rijeke za polazak u osnovnu školu, konkretno Osnovnu školu Škurinje te nastavili programom ‘Integracije i obrazovanja’, posebnog odgojnog postupka, osmišljenog kao mentorski rano intervencijski program namijenjen djeci iz nužnog smještaja, koji ima za cilj pružanje pozitivnog modela ponašanja i stvaranje konteksta za učenje, igru i zdravo provođenje slobodnog vremena. Isti je početno financiran od strane Zaklade za razvoj partnerstva i civilnog društva, pojedine aktivnosti od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, a od 2015. godine od strane Roma Education Fund-a.

Kao odgovor na porast siromaštva te povećanu potrebu za smještajem sve većeg broja beskućnika, 2013. godine je na inicijativu Udruge Oaza i Udruge Terra, a uz financijsku potporu Grada Rijeke, otvoreno Prihvatilište za beskućnike Udruge Oaza koje pruža korisnicima privremeni smještaj i zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Prepoznavši problem iznimno malih kapaciteta smještaja namijenjenih za žene beskućnice u Rijeci, a povećanjem potrebe za istim, 2014. godine krenuli smo s aktivnostima uspostave prve Stambene zajednice za žene beskućnice na području Rijeke i Primorsko-goranske županije. Projekt je uspješna realiziran 2015. godine, od kada uz financijsku potporu Grada Rijeke privremeno smještamo žene beskućnice u Stambenoj zajednici.

VIZIJA 

Društvo koje ne treba naše usluge jer u njemu svaka osoba ima sigurnu egzistenciju i mogućnosti izbora.

MISIJA

Udruga Oaza povećava mogućnosti izbora za one koje društvo stavlja u poziciju da izbora nemaju, istodobno radeći na promjeni društvenih shvaćanja prema povećanju solidarnosti, jednakosti i prihvaćanju različitosti.

VRIJEDNOSTI

Vrijednosti koje poštuju i prate aktivnosti koje Oaza provodi jesu vrijednosti na kojima počiva vizija Oaze i njezini ciljevi:

– Poštovanje

– Dostojanstvo

– Humanost

– Uvažavanje

– Empatija

– Povjerenje

– Kreativnost

– Tolerancija

– Različitost

– (S)trpljenje

– Nada

– Solidarnost

– Altruizam

– Fleksibilnost

– Prihvaćanje

– Ravnopravnost

– Sloboda

– Sigurnost

– Znanje i

– Iskustvo

STRUČNI TIM UDRUGE OAZA

Dejan Travica

dipl.sanit.ing, izvršni direktor i voditelj programa

Jasenka Duvnjak

dr.med, psihoterapeut pod supervizijom, projektni voditelj

Lana Glad

dipl. oec. voditeljica općih i financijskih poslova

Dajana Lukač

mag. iur., voditeljica pravnih poslova i programska suradnica

Hrvoje Silić

prof. likovne umjetnosti, projektni voditelj

Tea Čorak

dipl. psihologinja, prof.,  programska suradnica

Dejan Dragoslavić

strojarski tehničar, programski suradnik

Josip Kler

Programski suradnik