Jučer je u RiHUB-u održan Okrugli stol u organizaciji Udruga Oaza, Udruga MoSt i Hrvatska mreža za beskućnike. Okrugli stol jedna je od aktivnosti zagovaranja u okviru EU projekta “Nova perspektiva za beskućništvo” koji HMB provodi u partnerstvu sa 7 OCD-a, Pravnim fakultetom u Zagrebu i Institutom za društvena istraživanja I. Pilar. promjene za koje se zalažemo za poboljšanje položaja beskućnika i te poboljšanje postojećih i razvoj novih usluga koje će prevenirati beskućništvo i doprinijeti socijalnom uključivanju beskućnika. Teme okruglog stola su bile prevencija beskućništva, stanovanje prvo (housing first), beskućništvo mladih i unaprjeđenje socijalnih usluga. Hvala svim izlagačima i ostalim sudionicima.