02. i 03.  listopada naša psihologinja Tea Čorak sudjelovala je na edukaciji ”Socijalno mentorstvo”, namijenjenoj stručnjacima zaposlenima u sustavu socijalne skrbi (socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi) i stručnjacima drugih humanističkih usmjerenja koji u svome radu mogu primijeniti model socijalnog mentorstva u rada s korisnicima i u svrhu njihove deinstitucionalizacije. Ista je provedena u ogranizaciji Udruge Centar za kulturu dijaloga, pod vodstvo dipl. soc. radnice Štefice Karačić i izv.prof.dr.sc. Marijane Kletečki Radović (Hrvatska udruga socijalnih radnika).
Socijalno mentorstvo je inovativan model rada koji je usmjeren na pojedince u riziku od socijalne isključenosti. Takav model rada podrazumijeva mentorski i suradnički odnos socijalnog mentora i mentorirane osobe,a cilj socijalnog mentorstva jest dovesti do pozitivne promjene u socijalnom statusu pojedinaca različitim aktivnostima osnaživanja!