Donatori

Grad Rijeka

 Primorsko-goranska županija

Roma Education Fund

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku