Danas počinje s radom besplatni telefon za podršku mentalnom zdravlju.

Besplatni telefon za podršku mentalnom zdravlju 0800 9977 raditi će svaki radni dan od 18 do 20 sati.

Besplatni telefon namijenjen je svima kojima je potrebna pomoć i podrška za sve dobne skupine.

Na telefonu su dežurni educirani i supervizirani volonteri.

Besplatni telefon je dio projekta Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama koji provode udruga Terra, udruga Oaza i grad Rijeka.