Danas 10. listopada kao i dugi niz godina do sad obilježavamo Svjetski dan beskućnika. Ove godine, pod geslom „Ulica nije dom“ želimo upozoriti javnost i donositelje odluka na svim
razinama na sve veći broj beskućnika i osoba iz siromašnih i socijalno isključenih skupina koji se
nalaze u riziku od beskućništva i koje preko noći mogu završiti na ulici. Posebno se to odnosi na žrtve
obiteljskog nasilja, mlade koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, povratnike iz pravosudnih i
zdravstvenih ustanova, izbjeglice i azilante, osobe s psihičkim poteškoćama, starije osobe i druge
socijalno ugrožene skupine.
Šaljemo apel donositeljima odluka da je vrijeme da se u Republici Hrvatskoj počne sustavnije
skrbiti o beskućnicima i donese strategija za borbu protiv beskućništva te nacionalna i lokalne
strategije socijalnog stanovanja za razvijanje primjerenijeg sustava stambenih subvencija i pomoći
kućanstvima u neprimjerenim uvjetima stanovanja.
Želimo se i ove godine zahvaliti svim volonterima, suradnicima i donatorima koji nesebično pomažu
rad organizacija koje diljem Hrvatske skrbe o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.