Od 24. do 26.02. u Prihvatilištu za beskućnike održan je ciklus radionica igranja uloga. Radionice je u okviru projekta “Budi uključen, budi aktivan” projekt podrške marginaliziranim skupinama kroz informiranje, edukacije i savjetovanje kojeg Udruga Oaza provodi u suradnji s Udrugom Terra. Na radionicama je aktivno sudjelovalo 6 korisnika usluga Prihvatilišta.