Naš Marko opisao nam je kako izgleda svakodnevni rad djelatnika Udruge Terra i Udruge Oaza na lokaciji Nužnog smještaja Grada Rijeke:
Isto mjesto – drukčije zadaće
Udruga Terra od 01. lipnja 2018. provodi program povećanja socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke, koji je, što se terenskog dijela rada tiče, zbog potrebe zaštite samih korisnika, ali i djelatnika udruge, pauziran po nalogu Nacionalnog stožera civilne zaštite.
No, ove gotovo dvije godine rada na tri lokacije koje obuhvaća nužni smještaj pokazuju se korisnima jer nam sada omogućavaju realizirati pomoć ne svima, ali vjerojatno najugroženijim građanima, u onome elementarnom – prehrani. Naime, drastičnom redukcijom linija gradskog javnog prijevoza neophodnog korisnicima za odlazak na jedan od ukupno četiri punkta pučke kuhinje, onemogućeno im je ostvarivenje njihovog prava na korištenje usluge prehrane, koja mnogima predstavlja jedinu priliku konzumacije svježe pripremljene hrane.
Zbog toga, od 26. ožujka 2020. godine u suradnji s Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, voditeljicom nužnog smještaja gospođom Nevenkom Kovačević te Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, čiji djelatnici hranu pripremaju, osigurana je podjela toplih obroka na sve tri lokacije, a istu provode djelatnici Udruge Terra uz pomoć djelatnika Udruge Oaza. Broj korisnika (time i obroka) je gotovo svaki dan sve veći, neki od njih po prvi puta koriste ovu uslugu, na ne toliko uobičajen način.
Radi unaprjeđenja našega rada i brzine podjele obroka, čime skraćujemo vrijeme čekanja korisnicima na drugoj (Škurinje) i trećoj lokaciji (Drenova), u tijeku smo pribavljanja brojeva telefona svih korisnica/ka kako bismo bili u komunikaciji ukoliko se s naše ili njihove strane pojavi potreba za dogovorom oko nekog pitanja (npr. u slučaju nemogućnosti preuzimanja zbog odlaska liječniku).
U pravilu, obroci se dijele vani, pred objektima nužnog smještaja. Iznimno, zbog težeg zdravstvenog stanja pojedinih korisnica/korisnika, obroci im se dostavljaju na njihov kućni prag. O svakom korisniku se vodi evidencija: je li ili nije preuzeo svoj obrok uz moguću napomenu da je, ako je to i učinjeno, za njega hrana predana susjedu ili prijatelju.
Ovom prilikom se zahvaljujemo prije svega dragim korisnicima na strpljenju, pridržavanju savjeta socijalnog distanciranja jednog od drugih, poštivanja reda prilikom podjele obroka te spremnosti na upotrebu zaštitnih maski i rukavica.
Također, moramo spomenuti važnu ulogu Centra za socijalnu skrb, posebno socijalnih radnica koje su neumornim radom svojim korisnicama i korisnicima promptno omogućili realizaciju ovoga prava.
Ne umanjujući značaj ispunjavanja osnovnih životnih potreba, sa svoje strane pokušavamo dodatno „začiniti“ svaki zalogaj – toplom riječi.
Dobar tek