Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza i partnerska organizacija –Udruga Terra, 15. 11. 2018. u Ri Info centru Grada Rijeke održale su konferenciju za medije s ciljem upoznavanja šire javnosti s aktivnostima projekta „ Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na” – Projekt podrške marginaliziranim skupinama krozinformiranje, edukacije i savjetovanje, čija provedba je započela 01. rujna 2018. godine.
Na konferenciji za novinare predstavljene su aktivnosti ovog za lokalnu zajednicu važnog projekta. Glavni cilj natječaja i projekta je podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.
Projekt je financiran sredstvima Europske Unije (Europskog socijalnog fonda), iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Članak u Novom listu