Donatori 2018-05-18T18:42:32+00:00

Donatori

Grad Rijeka

 Primorsko-goranska županija

Roma Education Fund

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku